ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ

 ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ

 

2011

 

 

      01.06.2011 01.07.2011        

01.12.2011

2012

 

 

    01.05.2012            

 

2013

 

 

01.03.2013                

 

2014                        
2015                        
2016                        
2017                        
2018             02.07.2018 01.08.2018 02.09.2018 05.10.2018 12.11.2018 02.12.2018

2019

01.01.2019

01.02.2019 01.03.2019 01.04.2019 01.05.2019 15.06.2019 15.07.2019 14.08.2019 10.09.2019   11.11.2019  
2020       01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 01.08.2020 01.09.2020