ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ՈՒՂՈՒԱԾ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՎՐԴԻՆ

Հաղորդագրութիւն ուղղուած Հայ ժողովուրդին

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային խորհուրդը սոյն հաղորդագրութիւնը կը յանձնէ աշխարհասփիւր Հայութեան, որպէսզի Ցեղասպանութենէն վերապրածներու եւ տարագրուածներու իւրաքանչիւր ժառանգորդ՝ դիմէ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան Մարդու Իրաւունքներու Յանձնաժողովին, պահանջելով մեր գոյութեան եւ ինքնորոշման տարրական եւ հիմնարար իրաւունքներու կիրառումը:

Ինքնորոշման մեր իրաւունքը իրաւաբանականօրէն՝  կ'ենթադրէ Արեւմտեան Հայաստանի աշխարհասփիւռ հայերու լայնածաւալ ժողովրդավարական աջակցութիւնը:

Հետեւաբար բացարձակ կարեւորութիւն ունի ձեր իւրաքանչիւրին կողմէ ամբողջացնել եւ ստորագրել սոյն յայտարարութիւնը:

Բացի Արեւմտեան Հայաստանի Հայերէն`  Ցեղասպանութենէն վերապրածներու եւ տարագրուածներու ժառանգորդներէն, ո՛չ մէկ այլ կառոյց, մարդկանց ո՛չ մէկ խումբ իրաւունք չունի պահանջելու անոնց ինքնորոշման իրաւունքը: Այլապէս  Արեւմտեան Հայաստանի Հայերը պիտի ունենան հնարաւորութիւնը՝ իրենց ուրոյն ժողովրդավարական կառոյցներով տնօրինելու իրենց տարագրեալ ժողովուրդի ապագայի հարցերը:

Ժամանակն է՝ առանց  երկմտութեան, ձերք ձերքի, միասի՛ն կառուցենք մեր միասնական ապագան:

Եկէք միասին ապացուցենք, որ Արեւմտեան Հայաստանի Ցեղասպանութենէն վերապրած Հայերը տակաւին կանգուն են եւ կը շարունակեն պայքարիլ իրենց  գոյութեան եւ ինքնորոշման իրաւունքներուն համար:

Եկէք միատեղենք մեր ուժերը Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի, Կառավարութեան եւ խորհրդարանի շուրջ՝ 9 Մայիս 2016-ին ընդունուած Արեւմտեան Հայաստանի Սահմանադրութեան հիմքերով, որու առաքելութիւնն է պաշտպանել մեր բոլոր իրաւունքները որպէս Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիներ՝ միջազգային բոլոր ատեաներուն առջեւ:

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային խորհուրդ

MANIFESTE EN DIRECTION DES ARMÉNIENS

Présentation du Manifeste,

Le Conseil National d’Arménie Occidentale met à la disposition des Arméniens du monde entier, ce manifeste, afin de solliciter chaque personne, expatriée et descendante de rescapés du Génocide, de revendiquer nos droits les plus élémentaires et fondamentaux à l'existence et à l’autodétermination auprès du Haut-commissariat des Nations Unies.

Notre droit à l’autodétermination est un droit, qui sur des bases juridiques a nécessairement besoin d’un soutien démocratique de grande envergure, des Arméniens d’Arménie Occidentale, des Arméniens du monde entier.

C’est pourquoi chaque manifeste rempli et signé a une importance fondamentale.

Nul autre groupe de personne, nulle autre structure, en dehors des Arméniens, descendants des survivants du Génocide ne peut revendiquer ce droit à l’autodétermination permettant de doter les Arméniens d’Arménie Occidentale d’une structure démocratique afin de prendre en charge l’avenir de notre peuple en exil.

Il est temps, il n’y a pas à hésiter, soyons solidaire les uns des autres et construisons ensemble un avenir collectif.

Montrons ensemble, que les Arméniens d’Arménie Occidentale survivant du Génocide sont encore sur pied à défendre leurs droits à l’existence et à l’autodétermination.

Réunissons nos forces autour du Conseil National, du Gouvernement et du Parlement de l'Arménie Occidentale en s’appuyant sur la Constitution de l'Arménie Occidentale adoptée le 9 mai 2016, qui ont pour mission de défendre nos droits en tant que citoyens de l'Arménie Occidentale devant toutes les instances.

Le Conseil National d’Arménie Occidentale

Nom/Ազգանուն *
Prénom/Անուն *
Date de naissance/Ծննդեան թիվը *
Lieu de naissance/Ծնած տեղը *
Adresse actuelle (rue et n°)/Այժմու հասցէն *
Ville/Քաղաք *
Pays/Երկիր *
eMail *
Téléphone/Հեռաձայն *
Acceptation du Manifeste/Constitution  * Devenant citoyen de l'Arménie Occidentale, je déclare sur l´honneur avoir lu le manifeste et en approuve tous les termes en direction de l´application des droits civils et politiques des Arméniens d´Arménie Occidentale. Constitution
 
Յայտարարութեան  / Սահմանադրութիւն ընդունումը  *

Դառնալով Արեւմտեան Հայաստանի քաղացի ես պատուոյ յայտարարութիւն կ'ընեմ առ այն, որ կարդացած եմ այս յայտարարութիւնը եւ կը հաստատեմ բոլոր կէտերը Արեւմտեան Հայաստանի հայերու քաղաքացիական եւ քաղաքական իրաւունքներու վերաբերեալ:  Constitution
 

Ville (ou région)/Արմատ *
Justification de votre engagement * Je déclare sur l’honneur reconnaître être descendant(e) au moins d’un parent arménien issu d’Arménie Occidentale et/ou rescapé du Génocide.
 
Ձեր յանձնառութեան հաստատումը *

Ես պատուովս կը յայտարարեմ, որ նուազագոյնը ծնողքէս մէկը Արեւմտեան Հայաստանի հայ է (եւ կամ՝ Ցեղասպանութենէն մազապուրծ եղած):

version PDF of the form (Formulaire de demande de carte identité et de nationalité)

version PDF of the form  (Citizenship and identity Application)

version PDF of the form  (Kimlik_Karti_Basvuru_Formu)

version PDF of the form  (Zayavleniye_o_poluchenii_grazhdanstva)