MANIFIESTO HACIA LOS ARMENIOS

 Presentación del Manifiesto,

 El Consejo Nacional de Armenia Occidental pone este manifiesto a disposición de los armenios de todo el mundo, con el fin de instar a cada persona, expatriada y descendiente de sobrevivientes del genocidio, a reclamar nuestros derechos más básicos y fundamentales a la existencia y a la autodeterminación en la Alta-Comisaría de las Naciones Unidas.

 Nuestro derecho a la autodeterminación es un derecho que, por motivos legales, necesita necesariamente un amplio apoyo democrático, de los armenios de Armenia Occidental y de los armenios de todo el mundo.

 Por eso, cada manifiesto completado y firmado es de fundamental importancia.

Ningún otro grupo de personas, ninguna otra estructura, aparte de los armenios, descendientes de los sobrevivientes del genocidio, puede reclamar este derecho a la autodeterminación, lo que permite dotar a los armenios de Armenia Occidental de una estructura democrática para hacerse cargo del futuro de nuestro pueblo en el exilio.

 Es hora, no hay duda, solidamos y construyamos juntos un futuro colectivo.

 Demostremos juntos que los armenios de Armenia Occidental que sobrevivieron al genocidio todavía están de pie para defender sus derechos a la existencia y la autodeterminación.

 Unamos nuestras fuerzas en torno al Consejo Nacional, el Gobierno y el Parlamento de Armenia Occidental apoyándonos en la Constitución de Armenia Occidental aprobada el 9 de mayo de 2016, cuya misión es defender nuestros derechos como ciudadanos de Armenia Occidental ante todas las autoridades. .

 El Consejo Nacional de Armenia Occidental

Հաղորդագրութիւն ուղղուած Հայ ժողովուրդին

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային խորհուրդը սոյն հաղորդագրութիւնը կը յանձնէ աշխարհասփիւր Հայութեան, որպէսզի Ցեղասպանութենէն վերապրածներու եւ տարագրուածներու իւրաքանչիւր ժառանգորդ՝ դիմէ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան Մարդու Իրաւունքներու Յանձնաժողովին, պահանջելով մեր գոյութեան եւ ինքնորոշման տարրական եւ հիմնարար իրաւունքներու կիրառումը:

Ինքնորոշման մեր իրաւունքը իրաւաբանականօրէն՝  կ'ենթադրէ Արեւմտեան Հայաստանի աշխարհասփիւռ հայերու լայնածաւալ ժողովրդավարական աջակցութիւնը:

Հետեւաբար բացարձակ կարեւորութիւն ունի ձեր իւրաքանչիւրին կողմէ ամբողջացնել եւ ստորագրել սոյն յայտարարութիւնը:

Բացի Արեւմտեան Հայաստանի Հայերէն`  Ցեղասպանութենէն վերապրածներու եւ տարագրուածներու ժառանգորդներէն, ո՛չ մէկ այլ կառոյց, մարդկանց ո՛չ մէկ խումբ իրաւունք չունի պահանջելու անոնց ինքնորոշման իրաւունքը: Այլապէս  Արեւմտեան Հայաստանի Հայերը պիտի ունենան հնարաւորութիւնը՝ իրենց ուրոյն ժողովրդավարական կառոյցներով տնօրինելու իրենց տարագրեալ ժողովուրդի ապագայի հարցերը:

Ժամանակն է՝ առանց  երկմտութեան, ձերք ձերքի, միասի՛ն կառուցենք մեր միասնական ապագան:

Եկէք միասին ապացուցենք, որ Արեւմտեան Հայաստանի Ցեղասպանութենէն վերապրած Հայերը տակաւին կանգուն են եւ կը շարունակեն պայքարիլ իրենց  գոյութեան եւ ինքնորոշման իրաւունքներուն համար:

Եկէք միատեղենք մեր ուժերը Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի, Կառավարութեան եւ խորհրդարանի շուրջ՝ 9 Մայիս 2016-ին ընդունուած Արեւմտեան Հայաստանի Սահմանադրութեան հիմքերով, որու առաքելութիւնն է պաշտպանել մեր բոլոր իրաւունքները որպէս Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիներ՝ միջազգային բոլոր ատեաներուն առջեւ:

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդ

Apellido/Ազգանուն *
Nombre/Անուն *
Fecha de nacimiento/Ծննդեան թիվը *
Lugar de nacimiento/Ծնած տեղը *
Dirección actual (rue et n°)/Այժմու հասցէն *
Ciudad/Քաղաք *
País/Երկիր *
Correo electrónico *
Teléfono/Հեռաձայն *
Acceptación  Manifiesto /Constitución  *  Al convertirme en ciudadano de Armenia Occidental, declaro con honor haber leído el manifiesto y apruebo todos los términos de los derechos civiles y políticos aplicables  hacia los armenios de Armenia Occidental (Constitucion). Constitution
 
Յայտարարութեան  / Սահմանադրութիւն ընդունումը  *

Դառնալով Արեւմտեան Հայաստանի քաղացի ես պատուոյ յայտարարութիւն կ'ընեմ առ այն, որ կարդացած եմ այս յայտարարութիւնը եւ կը հաստատեմ բոլոր կէտերը Արեւմտեան Հայաստանի հայերու քաղաքացիական եւ քաղաքական իրաւունքներու վերաբերեալ:  Constitution
 

Descendientes ciudad ó región /Արմատ *
Justificación de vuestro compromiso *  Declaro por honor, que soy descendiente de al menos un pariente armenio de Armenia Occidental y/o sobreviviente del genocidio.
 
Ձեր յանձնառութեան հաստատումը *

Ես պատուովս կը յայտարարեմ, որ նուազագոյնը ծնողքէս մէկը Արեւմտեան Հայաստանի հայ է (եւ կամ՝ Ցեղասպանութենէն մազապուրծ եղած):

version PDF of the form (Formulaire de demande de carte identité et de nationalité)

version PDF of the form  (Citizenship and identity Application)

version PDF of the form  (Kimlik_Karti_Basvuru_Formu)

version PDF of the form  (Zayavleniye_o_poluchenii_grazhdanstva)

version PDF of the form  (Formulario_de_identidad-y-ciudania)