ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ

(Μετάφραση του Μανιφέστου από τα Γαλλικά: Ν. Λυγερός)

 Παρουσίαση Μανιφέστου.

Το Εθνικό Συμβούλιο της Δυτικής Αρμενίας θέτει στη διάθεση των Αρμενίων όλου του κόσμου, αυτό το μανιφέστο, για να ζητήσει από κάθε άτομο, εκτός πατρίδας κι απόγονος των επιζώντων της Γενοκτονίας, να διεκδικήσει τα πιο βασικά και θεμελιακά δικαιώματα ύπαρξης και αυτοδιάθεσης στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών.

Το Δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση είναι ένα Δικαίωμα, το οποίο σύμφωνα με νομικές βάσεις έχει απαραίτητα ανάγκη μιας δημοκρατικής υποστήριξης μεγάλης εμβέλειας των Αρμενίων της Δυτικής Αρμενίας, των Αρμενίων όλου του κόσμου.

Γι’ αυτό κάθε μανιφέστο που συμπληρώνεται και υπογράφεται έχει μια θεμελιακή σημασία.

Καμιά άλλη ομάδα ατόμων, καμιά άλλη δομή εκτός των Αρμενίων, απόγονοι των επιζώντων της Γενοκτονίας έχει δικαίωμα να διεκδικήσει αυτό το δικαίωμα αυτοδιάθεσης το οποίο επιτρέπει να εφοδιαστούν οι Αρμένιοι Δυτικής Αρμενίας με μια δημοκρατική δομή για να είμαστε υπεύθυνοι του μέλλοντος του λαού μας σε εξορία.

Ήρθε η στιγμή, δεν υπάρχει αμφιβολία, να είμαστε αλληλέγγυοι οι μεν με τους δε και να δημιουργήσουμε μαζί ένα συλλογικό μέλλον.

Ας δείξουμε μαζί, ότι οι Αρμένιοι της Δυτικής Αρμενίας επιζώντες της Γενοκτονίας είναι ακόμα όρθιοι για να προστατέψουν τα δικαιώματα ύπαρξης και αυτοδιάθεσής τους.

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας γύρω από το Εθνικό Συμβούλιο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δυτικής Αρμενίας με βάση το Σύνταγμα της Δυτικής Αρμενίας που ψηφίστηκε στις 9 Μαΐου 2016 που έχουν ως αποστολή να προστατέψουν τα δικαιώματά μας ως πολίτες της Δυτικής Αρμενίας ενώπιον όλων των εξουσιών.

Το Εθνικό Συμβούλιο της Δυτικής Αρμενίας.


 

FÜR RECHTE DER WEST ARMENİEN ARMENİER MANİFEST

 Der West Armenien Nationalrat stellt für alle Armenier auf der Welt, ein Manifest zur verfügung um jede einzelne Person aufzufordern, ausgebürgerte und Nachkommen von den Völkemord überlebenden, unsere elementaren und grundlegenden Rechte vom Hohen Kommission für Menschen Rechte der UN zu beanspruchen.

 Unser Recht auf Selbstbestimmung ist ein Recht welches -auf ein rechtliches Basis-eine gross angelegte demokratische Unterstützung von den Armeniern von West Armenien und von den Armeniern auf der ganzen Welt benötigt.

 Deshalb ist jedes ausgefülltes und unterzeichnetes Formular von grosser Wichtigkeit.

 Keine andere Gruppen von Personen oder Strukturen, ausgenommen von den Armeniern, die Nachkommen der Völkermord Überlebenden, besitzen dieses Recht auf Selbstbestimmung.

 Dies ermöglicht den Armeniern von West Armenien eine demokratische Struktur, um die Zukunft unserer verbannten Menschen voraus zu setzen. Es ist an der Zeit, kein Zögern.

 Lasst unsere Solidarität miteinander zeigen und eine kollektive Zukunft zusammen bauen. Lasst uns zusammen beweisen, dass Armenier aus West Armenien, die überlebenden von Genozid(Völkermord), immer noch zusammen für ihr Recht auf Existenz kämpfen.  

Lasst uns unsere Kräfte um den Nationalrat, die Regierung und das Parlament von West Armenien sammeln -basierend auf die verabschiedete Verfassung vom 9 Mai 2016 von West Armenien- dessen Mission es ist, unsere Rechte als Bürger von West Armenien vor allen Behörden auf der Welt zu verteidigen.

 West Armenien Nationalrat

Επίθετο/Name *
Όνομα/Vorname *
Ημερομηνία Γέννησης/Geburtsdatum *
Τόπος Γέννησης/Geburtsort *
Διεύθυνση (Οδός και αριθμός)/Aktuelle Adresse *
Πόλη/Stadt *
Χώρα/Land *
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/E-Mail *
Τηλέφωνο/Telefon *
Αποδοχή του Μανιφέστου/Συντάγματος/Verfassung *  Hiermit erkläre ich, dass ich die Ehre hatte das Manifest gelesen zu haben und genehmige alle Begriffe auf die Überschrift der bürgerlichen und politischen Rechte der Armenier aus West Armenien umzusetzen. Constitution

 

Δίνω τον λόγο τιμής μου ότι έχω διαβάσει το μανιφέστο και ότι αποδέχομαι όλους τους όρους με στόχο την εφαρμογή των πολιτικών δικαιωμάτων των Αρμενίων της Δυτικής Αρμενίας. Constitution
 

Town (or Region)/Stadt oder Herkunftsregion *

Αιτιολόγηση της δέσμευσής σας/Begründung für Ihr Engagement

*

 Hiermit bestätige ich, dass ich Nachkommen von mindestens einem armenischen Verwandten aus dem West Armenien oder der Überlebende des Völkermord(Genozid) bin.

 

Δίνω τον λόγο τιμής μου ότι είμαι απόγονος ενός τουλάχιστον Αρμένιου γονέα της Δυτικής Αρμενίας και/ή ενός επιζώντα της γεοκτονίας.

                      
version PDF of the form (Formulaire de demande de carte identité et de nationalité)

version PDF of the form  (Citizenship and identity Application)

version PDF of the form  (Kimlik_Karti_Basvuru_Formu)

version PDF of the form  (Zayavleniye_o_poluchenii_grazhdanstva)

version PDF of the form  (Formulario_de_identidad-y-ciudania)