ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

 

PARLEMENT

D'ARM╔NIE OCCIDENTALE

 

 

PARLIAMENT OF

WESTERN  ARMENIA

 

ПАРЛАМЕНТ 

ЗАПАДНОЙ  АРМЕНИИ

 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

21 Յունուար 2019 թ,                                                                   

Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդարանի եկրորդ խորհրդարանական նիստը

20 Յունուար 2019 թ., մաս բ

 

(arm)

21 Յունուար 2019 թ,                                                                   

Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդարանի եկրորդ խորհրդարանական նիստը

19 Յունուար 2019 թ., մաս ա

 

(arm)

21 Յունուար 2019 թ,                                                                   

Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդարանի առաջին խորհրդարանական նիստը 2019 թ.-ի Յունուար 18-էն մինչեւ 2019 թ.-ի Յունուար 20-ը

 

(arm)

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի Նախագահ

 

HAYBACHDBANę2018