ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

 

PARLEMENT

D'ARMÉNIE OCCIDENTALE

 

 

PARLIAMENT OF

WESTERN  ARMENIA

 

ПАРЛАМЕНТ 

ЗАПАДНОЙ  АРМЕНИИ

 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

14 Դեկտեմբեր 2017 թ,                                                                   

ՈՐՈՇՈՒՄ

2017 թվականի Դեկտեմբերի 17-ից մինչև 2018 թվականի Դեկտեմբերի 16-ը հայտարարվում է  Ռուսական հրամանագրի հարյուրամյակ  Թուրքա-Հայաստանում (Արեւմտեան Հայաստանում):

  (arm)

12 Դեկտեմբեր 2017 թ,                                                                   

ՈՐՈՇՈՒՄ


Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողով ձևավորելու մասի

 

  (arm)

11 Նոյեմբեր 2017 թ,                                                                   

Անջատողականների ապատեղեկատուութիւնները

ու Կեղծարարութիւնները կը շարունակվին (Ա-Ք)

 

  (arm)

08 Նոյեմբեր 2017 թ,                                                                   

Նախագահական Արձանագրութիւն

 

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)

Առաջին գումարման հինգերորդ նստաշրջանի արձանագրությունից 

29-ը հոկտեմբեր, 2017 թ., Երեւան

  (arm)  

04 Նոյեմբեր 2017 թ,                                                                   

Ապօրինի 6-րդ նստաշրջանի (Սեպտեմբեր 26, 2017) անջատողական

պատկամավորներու ցուցակը հրապարակուած 04.11.2017-ին

 

       

(arm)            (eng)

                                     

 

14 Յուլիս 2017 թ,                                                                   

Նախագահական Արձանագրութիւն - Թիւ 2 2017.07.14

 

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) իրաւաբանական յանձնաժողով

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պետական կառոյցներԷն հեռացուած այլախոհներու մասին

 

                          (arm)                           

14 Յունիս 2017 թ,                                                                   

Նախագահական Արձանագրութիւն - Թիւ 1 2017.06.13

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) իրաւաբանական յանձնաժողովի որոշումների մասին

 

          

(arm)             (fr)                  (ru)

13 Յունիս 2017 թ,                                                                   

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) իրաւաբանական յանձնաժողովի որոշումներ

 

(arm)

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Ազգային Ժողով (Խորհրդարան)

HAYBACHDBAN©2017