ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

 

PARLEMENT

D'ARM╔NIE OCCIDENTALE

 

 

PARLIAMENT OF

WESTERN  ARMENIA

 

ПАРЛАМЕНТ 

ЗАПАДНОЙ  АРМЕНИИ

 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

18 Նոյեմբեր 2014 թ,                                                                   

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)
առաջին գումարման 2-րդ նիստի արձանագրությունից

 

(arm)

18 Նոյեմբեր 2014 թ,                                                                   

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)
առաջին գումարման առաջին նիստի արձանագրությունից

 

(arm)

18 Նոյեմբեր 2014 թ,                                                                   

17 Նոյեմբեր 2014 թ,                                                                   

Արեւմտյան Հայաստանի հայերի եւ Արեւմտյան Հայաստանի
իրավունքների պաշտպանության իրավական-քաղաքական միասնական փաթեթը

 

(arm)

10 Հոկտեմբեր 2014 թ,                                                                   

11 Օգոստոս 2014 թ,                                                                   

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի)

Նախագահության պարզաբանումը

 

(arm)

 30 Յուլիս 2014 թ,                                                                   

Կանոնակարգ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եւ

Վարչապետի մասին╗ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

 

(arm)

30 Յուլիս 2014 թ,               թիւ 17 / 2014.07.25             

Արեւմետեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության
Թիվ 17, 25.07.2014 թվականի նիստի արձանագ
րությունից

ունից

(arm)

11 Յունիս 2014 թ,               թիւ 11 / 2014.06.11             

Արևմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության

թիւ 11 / 2014.06.11 նիստի արձանագրությունից

 

(arm)

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի Նախագահ

 

HAYBACHDBANę2014