ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

 

PARLEMENT

D'ARM╔NIE OCCIDENTALE

 

 

PARLIAMENT OF

WESTERN  ARMENIA

 

ПАРЛАМЕНТ 

ЗАПАДНОЙ  АРМЕНИИ

 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

30 Նոյեմբեր 2012 թ,                                                                   

ՈՐՈՇՈՒՄ
 Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) ստեղծման մասին

 

(arm)

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի Նախագահ

 

HAYBACHDBANę2014